92/100

Pas de texte saisi.

Pascal

67/100

Pas de texte saisi.

Manuela

71/100

Pas de texte saisi.

Alessandro

92/100

Pas de texte saisi.

Refael

85/100

הסביבה הטיפוח העיר הטבע שמסביב והנוחות והפשטות של המלון. צוות נחמד בעיקר פקיד הקבלה. החדר מאובזר ומחומם. ציוד טוב ותקין. ארוחת בוקר טובה אבל אין ירקות ואין אנגלית. השטח הציבורי של המלון כמעט ולא קיים ... show more »