92/100

Geen tekst ingevoerd.

Pascal

67/100

Geen tekst ingevoerd.

Manuela

71/100

Geen tekst ingevoerd.

Alessandro

92/100

Geen tekst ingevoerd.

Refael

85/100

הסביבה הטיפוח העיר הטבע שמסביב והנוחות והפשטות של המלון. צוות נחמד בעיקר פקיד הקבלה. החדר מאובזר ומחומם. ציוד טוב ותקין. ארוחת בוקר טובה אבל אין ירקות ואין אנגלית. השטח הציבורי של המלון כמעט ולא קיים ... show more »