Plinio

71/100

«Good»

Pas de texte saisi.

Dr

92/100

«Wonderful»

Pas de texte saisi.

Andrey

100/100

«Exceptional»

Pas de texte saisi.

Lyes

75/100

«Good»

Pas de texte saisi.

Ihor

96/100

«Exceptional»

Pas de texte saisi.