71/100

Pas de texte saisi.

Patrick

83/100

Pas de texte saisi.

Marina

75/100

Pas de texte saisi.

50/100

Pas de texte saisi.

Jürg

67/100

Leider kein WLAN im Zimmer