Travelers‘ Pick 2020
6271 cestovatelia hovorili

Populárne medzi pármi

Vynikajúce vybavenie

Prednosti

Skvelá hotelová služba

Príjemný hotelový areál

Pekná budova

Nádherný výhľad