4.5
ดีเยี่ยม

บทสรุปของ 821 ความคิดเห็นที่รับการตรวจสอบ

The TrustYou Meta-Review เป็นการสรุปความคิดเห็นที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากหลากหลายเว็บไซต์ บทสรุปเหล่านี้ใช้กลไกของรัฐและศิลปะในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและมาตรฐานโรงแรมอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาและจองโรงแรมที่ยอดเยี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางทุกคน

"โรงแรมสนามบินที่ดีเยี่ยม สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์และใกล้กับสนามบิน รู้สึกเยี่ยม "

บรรยากาศรอบๆ

4.4/5
72 รีวิว

"รู้สึกเยี่ยม ควรปรับปรุงโรงแรม โรงแรมที่สนามบินดีเยี่ยม "

บริการ

4.2/5
165 รีวิว

"บริการเป็นกันเอง การต้อนรับเยี่ยมมาก บริการรถรับส่งใช้ได้ " บริการระดับมืออาชีพ

ทำเล

4.2/5
173 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก หาที่จอดรถยาก " แหล่งช็อปปิ้งสุดยอด

หัองพัก

2.6/5
174 รีวิว

"ห้องพักดี ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
88 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง " ไม่ค่อยมีเสียงดังรบกวน

ได้คะแนน 4.4/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางเพื่อธุรกิจ

"การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก. ห้องพักสะอาด."

ทำเล

4.2/5
49 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก หาที่จอดรถยาก "

บริการ

4.1/5
38 รีวิว

"บริการสุดยอด บริการรถรับส่งใช้ได้ "

หัองพัก

2.2/5
45 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ความสะดวกสบาย

1.0/5
27 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก ครอบครัว

"ห้องพักสะอาด. ไปสนามบินสะดวก."

ร้านอาหาร

4.6/5
5 รีวิว

"ร้านอาหารดี "

บริการ

4.2/5
8 รีวิว

"บริการสุดยอด "

ทำเล

4.0/5
19 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก "

หัองพัก

2.5/5
15 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
7 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.3/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางคนเดียว

"บริการสุดยอด. ไปสนามบินสะดวก."

ความสะอาด

4.5/5
9 รีวิว

"สะอาด "

บริการ

4.0/5
15 รีวิว

"บริการสุดยอด "

ทำเล

4.0/5
13 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก "

หัองพัก

2.2/5
14 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ "

ความสะดวกสบาย

1.0/5
8 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.6/5 ตามรีวิวจาก คู่รัก

"รู้สึกเยี่ยม. ทำเลดีมาก."

บรรยากาศรอบๆ

4.2/5
7 รีวิว

"รู้สึกเยี่ยม บรรยากาศเป็นกันเอง "

ทำเล

4.2/5
13 รีวิว

"ทำเลดีมาก "

บริการ

4.1/5
7 รีวิว

"บริการสุดยอด "

หัองพัก

2.4/5
12 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
7 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางทุกคน

"โรงแรมสนามบินที่ดีเยี่ยม สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์และใกล้กับสนามบิน รู้สึกเยี่ยม "

บรรยากาศรอบๆ

4.4/5
72 รีวิว

"รู้สึกเยี่ยม ควรปรับปรุงโรงแรม "

บริการ

4.2/5
165 รีวิว

"บริการเป็นกันเอง การต้อนรับเยี่ยมมาก บริการรถรับส่งใช้ได้ " บริการระดับมืออาชีพ

ทำเล

4.2/5
173 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก หาที่จอดรถยาก " แหล่งช็อปปิ้งสุดยอด

หัองพัก

2.6/5
174 รีวิว

"ห้องพักดี ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
88 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง " ไม่ค่อยมีเสียงดังรบกวน

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางเพื่อธุรกิจ

"การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก. ห้องพักสะอาด."

ทำเล

4.2/5
49 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก หาที่จอดรถยาก "

บริการ

4.1/5
38 รีวิว

"บริการสุดยอด บริการรถรับส่งใช้ได้ "

หัองพัก

2.2/5
45 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ความสะดวกสบาย

1.0/5
27 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก ครอบครัว

"ห้องพักสะอาด. ไปสนามบินสะดวก."

ร้านอาหาร

4.6/5
5 รีวิว

"ร้านอาหารดี "

บริการ

4.2/5
8 รีวิว

"บริการสุดยอด "

ทำเล

4.0/5
19 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก "

หัองพัก

2.5/5
15 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
7 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.3/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางคนเดียว

"บริการสุดยอด. ไปสนามบินสะดวก."

ความสะอาด

4.5/5
9 รีวิว

"สะอาด "

บริการ

4.0/5
15 รีวิว

"บริการสุดยอด "

ทำเล

4.0/5
13 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก "

หัองพัก

2.2/5
14 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ "

ความสะดวกสบาย

1.0/5
8 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.6/5 ตามรีวิวจาก คู่รัก

"รู้สึกเยี่ยม. ทำเลดีมาก."

บรรยากาศรอบๆ

4.2/5
7 รีวิว

"รู้สึกเยี่ยม บรรยากาศเป็นกันเอง "

ทำเล

4.2/5
13 รีวิว

"ทำเลดีมาก "

บริการ

4.1/5
7 รีวิว

"บริการสุดยอด "

หัองพัก

2.4/5
12 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
7 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"