4.5
ดีเยี่ยม

บทสรุปของ 1,031 ความคิดเห็นที่รับการตรวจสอบ

The TrustYou Meta-Review เป็นการสรุปความคิดเห็นที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากหลากหลายเว็บไซต์ บทสรุปเหล่านี้ใช้กลไกของรัฐและศิลปะในการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นและมาตรฐานโรงแรมอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาและจองโรงแรมที่ยอดเยี่ยม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางทุกคน

"โรงแรมสนามบินที่ดีเยี่ยม สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์และใกล้กับสนามบิน รู้สึกเยี่ยม "

ร้านอาหาร

4.7/5
32 รีวิว

"ร้านอาหารดี "

บรรยากาศรอบๆ

4.4/5
101 รีวิว

"รู้สึกเยี่ยม บรรยากาศเป็นกันเอง ควรปรับปรุงโรงแรม " โรงแรมที่สนามบินดีเยี่ยม

ทำเล

4.2/5
225 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก หาที่จอดรถยาก " แหล่งช็อปปิ้งสุดยอด ขึ้นรถโดยสารสะดวกพอสมควร

บริการ

4.1/5
195 รีวิว

"บริการระดับมืออาชีพ บริการรถรับส่งดี การต้อนรับเยี่ยมมาก "

หัองพัก

2.5/5
216 รีวิว

"ห้องพักดี ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ความสะดวกสบาย

0.8/5
113 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง " ไม่ค่อยมีเสียงดังรบกวน

อินเทอร์เน็ต

0.0/5
6 รีวิว

"ควรปรับปรุงคุณภาพ Wifi "

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางเพื่อธุรกิจ

"บริการรถรับส่งดี. การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก."

ร้านอาหาร

4.7/5
18 รีวิว

"ร้านอาหารดี "

ทำเล

4.3/5
66 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก หาที่จอดรถยาก " แหล่งช็อปปิ้งสุดยอด

บริการ

4.1/5
45 รีวิว

"บริการสุดยอด บริการรถรับส่งใช้ได้ "

หัองพัก

2.1/5
57 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
34 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก ครอบครัว

"ห้องพักสะอาด. ร้านอาหารดี."

ร้านอาหาร

4.8/5
5 รีวิว

"ร้านอาหารดี "

ทำเล

4.2/5
24 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก "

บริการ

4.0/5
11 รีวิว

"บริการสุดยอด "

หัองพัก

2.2/5
17 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด "

ความสะดวกสบาย

0.8/5
9 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.3/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางคนเดียว

"ไปสนามบินสะดวก. บริการสุดยอด."

ความสะอาด

4.5/5
12 รีวิว

"สะอาด "

ทำเล

4.2/5
24 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก "

บริการ

4.1/5
19 รีวิว

"บริการสุดยอด "

หัองพัก

2.1/5
19 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
10 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.6/5 ตามรีวิวจาก คู่รัก

"บรรยากาศเป็นกันเอง. รู้สึกเยี่ยม."

ทำเล

4.2/5
15 รีวิว

"ทำเลดีมาก "

บริการ

4.2/5
11 รีวิว

"บริการสุดยอด "

หัองพัก

2.2/5
14 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ "

ความสะดวกสบาย

0.8/5
8 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางทุกคน

"โรงแรมสนามบินที่ดีเยี่ยม สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์และใกล้กับสนามบิน รู้สึกเยี่ยม "

บรรยากาศรอบๆ

4.4/5
101 รีวิว

"รู้สึกเยี่ยม บรรยากาศเป็นกันเอง ควรปรับปรุงโรงแรม "

ทำเล

4.2/5
225 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก หาที่จอดรถยาก " แหล่งช็อปปิ้งสุดยอด ขึ้นรถโดยสารสะดวกพอสมควร

บริการ

4.1/5
195 รีวิว

"บริการระดับมืออาชีพ บริการรถรับส่งดี การต้อนรับเยี่ยมมาก "

หัองพัก

2.5/5
216 รีวิว

"ห้องพักดี ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ความสะดวกสบาย

0.8/5
113 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง " ไม่ค่อยมีเสียงดังรบกวน

อินเทอร์เน็ต

0.0/5
6 รีวิว

"ควรปรับปรุงคุณภาพ Wifi "

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางเพื่อธุรกิจ

"บริการรถรับส่งดี. การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก."

ร้านอาหาร

4.7/5
18 รีวิว

"ร้านอาหารดี "

ทำเล

4.3/5
66 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก หาที่จอดรถยาก " แหล่งช็อปปิ้งสุดยอด

บริการ

4.1/5
45 รีวิว

"บริการสุดยอด บริการรถรับส่งใช้ได้ "

หัองพัก

2.1/5
57 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
34 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย จำเป็นต้องปรับปรุงเตียง "

ได้คะแนน 4.5/5 ตามรีวิวจาก ครอบครัว

"ห้องพักสะอาด. ไปสนามบินสะดวก."

ร้านอาหาร

4.8/5
5 รีวิว

"ร้านอาหารดี "

ทำเล

4.2/5
24 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก "

บริการ

4.0/5
11 รีวิว

"บริการสุดยอด "

หัองพัก

2.2/5
17 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ ห้องพักสะอาด "

ความสะดวกสบาย

0.8/5
9 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.3/5 ตามรีวิวจาก นักเดินทางคนเดียว

"ไปสนามบินสะดวก. บริการสุดยอด."

ความสะอาด

4.5/5
12 รีวิว

"สะอาด "

ทำเล

4.2/5
24 รีวิว

"ทำเลดีมาก ไปสนามบินสะดวก "

บริการ

4.1/5
19 รีวิว

"บริการสุดยอด "

หัองพัก

2.1/5
19 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ "

ความสะดวกสบาย

0.9/5
10 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"

ได้คะแนน 4.6/5 ตามรีวิวจาก คู่รัก

"บรรยากาศเป็นกันเอง. รู้สึกเยี่ยม."

ทำเล

4.2/5
15 รีวิว

"ทำเลดีมาก "

บริการ

4.2/5
11 รีวิว

"บริการสุดยอด "

หัองพัก

2.2/5
14 รีวิว

"ห้องควรใหญ่กว่านี้ "

ความสะดวกสบาย

0.8/5
8 รีวิว

"ห้องพักเล็กและรู้สึกไม่สบาย"