Nemáme dostatek informací pro vyhodnocení silných a slabých stránek tohoto hotelu.